ประชุมทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ข่าว, ข่าวกิจกรรม | No Comments
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.…

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

| ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒…

ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566

| ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒…

สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวายประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

| ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 …

เลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| ข่าวกิจกรรม | No Comments
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 คณะ…

ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง ในการลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือและรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันที่ผ่านมาเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการงานคลังเขตพื้นที่อุเทนถวาย

| ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ…

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

| ข่าว, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะว…

ร่วมพิธีวันราชมงคลน้อมเกล้า

| ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันศุกร์ ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒…

เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

| ข่าว, ข่าวกิจกรรม | No Comments
วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒…

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

| ข่าว, ข่าวกิจกรรม | No Comments
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ…

กิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒธรรม​ประเพณีไทย​ เเละการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Personnel Engagement RMUTTO Games 2023)

| ข่าว, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
เมื่อวันศุกร์ที่ 21​ กรกฎาคม​ …

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565

| ข่าวกิจกรรม, ไม่มีหมวดหมู่ | No Comments
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566  …

พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

| ข่าวกิจกรรม | No Comments
วันอังคาร ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.…

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

| ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒…

No Gift Policy

| ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม…

การประชุมทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

| ข่าวกิจกรรม | No Comments
เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกาย…

กฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2565

| ข่าวกิจกรรม | No Comments
#กฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักรา…

กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

| ข่าวกิจกรรม | No Comments
#มุทิตาจิต65 เมื่อวันศุกร์ที่ …

วันราชมงคลน้อมเกล้า

| ข่าวกิจกรรม | No Comments
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยาย…

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

| ข่าวกิจกรรม | No Comments
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม…

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

| ข่าวกิจกรรม | No Comments
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565…

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564

| ข่าวกิจกรรม | No Comments
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2…

พิธีบวงสรวงและวางพวงมาลา จอมพลสมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ

| ข่าวกิจกรรม | No Comments
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน…

ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

| ข่าวกิจกรรม | No Comments
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒ มิถุนาย…