วันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ของเขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
เริ่มพิธีสงฆ์ใน เวลา ๐๘.๐๐ น. อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป
เวลา ๐๙.๐๐ น. รับชมวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นเป็นพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้น กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถ่ายภาพหมู่
เสร็จพิธีเวลา ๑๐.๐๐ น.

Admin UTC

About Admin UTC