S__9101370
LINE_ALBUM_วันสถาปนา 1266_๒๓๐๒๐๑_8
previous arrow
next arrow

นางนิตยา เพียงตา

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย      (Rajamangala University of Technology Tawan-ok Uthenthawai Campus) เป็นเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เดิมชื่อว่า “โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย”

คติพจน์ “ถ้าเรารักสมัครจิต ก็ต้องคิดสมัครมือ ถิ่นสีน้ำเงิน คือ ที่รวมรักสมัครคง”            ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

| ข่าว, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะว…

เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

| ข่าว, ข่าวกิจกรรม | No Comments
วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒…

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

| ข่าว, ข่าวกิจกรรม | No Comments
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ…

กิจกรรมโครงการสืบสานศิลปวัฒธรรม​ประเพณีไทย​ เเละการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Personnel Engagement RMUTTO Games 2023)

| ข่าว, ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
เมื่อวันศุกร์ที่ 21​ กรกฎาคม​ …

การประกันคุณภาพการศึกษา