ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ข่าว, จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments

ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ข่าว, จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อ…

ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อ…

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

| จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโ…

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด,เสื่อมสภาพ สำนักงานเขตพื้นที่แุเทนถวาย จำนวน 38 รายการ

| ข่าวประชาสัมพันธ์, จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม…

ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ร…

ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานไม้

| จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด…

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

| จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเส…

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมโยธา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด…

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
กำหนดขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่…

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานไม้ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ข่าว, จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ…

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่

| จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างเหม…

ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานดูแลอาคารและสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| จัดซื้อ-จัดจ้าง | No Comments
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาผู้ปฏ…