กำหนดขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 – วันที่ 7 มิถุนายน 2566

กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา วันที่ 8 มิถุนายน 2566
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง งานงานคลัง แผนกพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   เขตพื้นที่อุเทนถวาย

เบอร์โทร 02-2526152

อีเมล์  kanjana_sr@rmutto.ac.th

Admin UTC

About Admin UTC