วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 นางนิตยา เพียงตา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากเขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก ประจำปี 2567 ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส กล่าวอวยพร พิธีสงน้ำพระ จากนั้น มอบพวงมาลัยดอกไม้และรดน้ำดำหัวเพื่อแสดงความกตัญญู และขอพรจากอาจารย์อาวุโส ตามขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่ไทยร่วมกัน
Admin UTC

About Admin UTC