วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

คณะผู้บริหารพร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร ของเขตพื้นที่อุเทนถวาย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานในพิธี

เริ่มด้วยพิธีสงฆ์ เวลา 8.00 น. ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น เป็นการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์

เวลา 9.00 น. รับชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” จากนั้นประธานถวายเครื่องสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ คำถวายพระพรชัยมงคล นำกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานร่วมถวายเครื่องสักการะ โดยเขตพื้นที่อุเทนถวายวางพานพุ่ม 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วางพานพุ่มโดย ดร.กฤษฎา อนันตกาลต์ ผู้ช่วยอธิการบดี เชิญพานพุ่มโดย รศ.พรจิต พีระพัฒนกุล และ ผศ.ดร.ภัทรสุดา โพธิ์ศรี และสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย วางพานพุ่มโดยนางนิตยา เพียงตา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย เชิญพานพุ่มโดยนางสาวกุลนัดดา สายสอน และ นางสาวน้ำผึ้ง คำมาก

เวลา 10.00 น. เป็นพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พุทธศักราช 2563 และ 2564 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยประธานในพิธีเป็นผู้วางเครื่องราชอิสริยาภรณ์และใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้ผู้เข้ารับพระราชทานเข้ารับตามลำดับ จากนั้นถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและเสร็จพิธี ในเวลา 12.00 น.

Admin UTC

About Admin UTC