เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวายจัดการประชุมทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาสำนักงานวิทยาเขตอุเทนถวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย อาคาร 7 ชั้น 3
โดยมีนางนิตยา เพียงตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Admin UTC

About Admin UTC