วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566  เวลา 10.30 – 12.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2565 ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Application โดยการประเมินครั้งนี้ คณะกรรมการทุกท่านได้ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวายต่อไป

Admin UTC

About Admin UTC