มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ดังนี้
1. รับสมัครนักปฏิบัติการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง 24 พฤษภาคม 2567 (ในวันและเวลาราชการ)
Admin UTC

About Admin UTC