วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. คณาจารย์ และบุคลากร เขตพื้นที่อุเทนถวาย ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรปีใหม่ไทย จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ จากสมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวาย นายสิริชัย มรรคจินดา จากสมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวาย และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันโชค เครือหงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เนื่องในวันสงกรานต์ และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุม กศส. อาคาร 5 ชั้น 1
Admin UTC

About Admin UTC