เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ ศาลาราชจันททวี วัดไผ่ล้อม ตำบลจันทรนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พระอรรถโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี เป็น เเละ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ ดร.จรัสโรจน์ บถดำริห์ กรรมการปฏิบัติหน้าที่เเทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี เเละคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดไผ่ล้อม ตำบลจันทรนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
Admin UTC

About Admin UTC