วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณาจารย์บุคลากร ของเขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
เริ่มพิธีสงฆ์ใน เวลา ๐๘.๐๐ น. อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป
เวลา ๐๙.๐๐ น. รับชมวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นเป็นพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง
เวลา ๐๙.๓๐ น. ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้น กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถ่ายภาพหมู่ ตามลำดับ
เสร็จพิธีเวลา ๑๒.๐๐ น.

Admin UTC

About Admin UTC