วันอังคาร ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖  นางนิตยา เพียงตา รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย พร้อมด้วย นางรัตนาภรณ์ ปิ่นทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสรต์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของเขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ

พิธีเริ่มด้วยการบวงสรวงศาลพระภูมิ ในเวลา ๐๗.๒๙ น. ประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี จุดธูป-เทียน และกล่าวคำบูชา จากนั้นคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกันผูกผ้าแพรสีที่ศาลพระภูมิ

ต่อมาเวลา ๐๗.๓๙ น. เป็นพิธีบวงสรวง “จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ” โดยประธานในพิธี จุดธูป-เทียน ถวายเครื่องบวงสรวง พร้อมกล่าวคำบูชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมกันผูกผ้าแพรสีที่ลานพระอนุสาวรีย์ และในเวลา ๐๘.๑๙ น. ประธานในพิธี จุดธูป-เทียน เครื่องทองน้อยและวางพวงมาลาถวายสักการะ จากนั้นตัวแทนหน่วยงานและผู้เข้าร่วมพิธีได้ทยอยวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะตามลำดับ

ถ่ายภาพร่วมกันก่อนเสร็จพิธีในเวลา ๐๙.๐๐ น.

Admin UTC

About Admin UTC