วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 นางนิตยา เพียงตา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี

เริ่มพิธีสงฆ์ใน เวลา 08.00 น. อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นการทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๙ รูป

เวลา 09.00 น. รับชมวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “องค์เอกอัคราชูปถัมภกมารดกวัฒนธรรมไทย” หลังจากจบวิดิทัศน์ ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงาน ถวายเครื่องราชสักการะ

เวลา 09.30 น. ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้น กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถ่ายภาพหมู่ เสร็จพิธีในเวลา 10.00 น.

Admin UTC

About Admin UTC