วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวายจัดการประชุมทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย อาคาร 2

โดยมีนางนิตยา เพียงตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวายเข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนแผนพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

Admin UTC

About Admin UTC